sábado, 8 de mayo de 2010

Trasliteracion fonetica del Salmo 121(alzare mis ojos)


Shir lama`alot.  

Shir lama`alot. Esa einai
el heharim, ¿ me'ayin
yavo ezriy?
Ezriy me'im Adonai, ose
shamaim ve'aretz Al
yiten lammot raglecha, al
yanum shomerecha.
Hineh, lo yanum velo
yiyshan shomer yisrael.
Adonai shomerecha,
Adonai(Hashem)tsilecha,
al yad yeminecha.
yomam hashemesh lo
yakeka veyareach
balailah.Adonai
(Hashem) yishmarecha
mikol ra'ah yishmor et
nafshecha.
Adonai (Hashem)
yishmar tsetcha
ubo'echa me'ata ve'ad
olam.No hay comentarios:

Publicar un comentario